پایه دستگاه ذخیره شماره موبایل مشکی

این پایه  جهت استفاده از دستگاه ذخیره شماره موبایل دایورت یا دستگاه ذخیره شماره موبایل دایورت طراحی و ساخته شده است که در قسمت بالای این استند یک متن برای راهنمایی مشتری شما جهت ثبت شماره موبایل و عضویت در باشگاه مشتریان نوشته شده است.

این متن کمک می‌کند تا مشتری متوجه کاربرد دستگاه شده و شماره موبایلش را در دستگاه وارد کند و جمله به گونه‌ای نوشته شده است که کنجکاوی مشتری را جهت وارد نمودن شماره افزایش دهد.

250,000 تومان

توضیحات محصول