ادمین حرفه ای اینستاگرام

با ما در اینستاگرام بدرخشید

🥉طرح برنزی🥉

ادمین حرفه ای اینستاگرام ⭐
/ میلیون تومان 3
 • 25 پست + 35 رشته استوری
 • طراحی پست مناسبتی وتخفیفی
 • تولید و انتشار منظم محتوا
 • کپشن نویسی حرفه ای
 • ارائه ترند لیست هشتگ های محبوب
 • دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی
 • ارائه استراتژی رشد
 • تعیین چشم انداز و ارائه نقشه راه
 • پیاده سازی پروتکل های امنیتی
 • پشتیبانی و مانیتورینگ
 • جذب مخاطب هدفمند
 • برگزاری مسابقات اینستاگرامی
 • آنالیز رقبا
 • آمار هفتگی
 • بالابردن نرخ تعامل
 • تقویم زمانی محتوا
 • مشاوره رایگان برای تبلیغات
 • ایجاد و مدیریت هایلایت ها
 • حذف کامنت (offensive)
 • مشاوره و ایده پردازی برای رشد کسب و کار
 • مشاوره تخصصی جهت تبلیغات و فروش
 • یک جلسه مشاوره حضوری
 • آموزش جهت رکورد فیلم ها و بلاگری در پیج
اقتصادی

🥈طرح نقره ای🥈

ادمین حرفه ای اینستاگرام ⭐⭐
/ میلیون تومان 5
 • 35 پست + 45 رشته استوری
 • طراحی پست مناسبتی وتخفیفی
 • تولید و انتشار منظم محتوا
 • کپشن نویسی حرفه ای
 • ارائه ترند لیست هشتگ های محبوب
 • دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی
 • ارائه استراتژی رشد
 • تعیین چشم انداز و ارائه نقشه راه
 • پیاده سازی پروتکل های امنیتی
 • پشتیبانی و مانیتورینگ
 • جذب مخاطب هدفمند
 • برگزاری مسابقات اینستاگرامی
 • آنالیز رقبا
 • آمار هفتگی
 • بالابردن نرخ تعامل
 • تقویم زمانی محتوا
 • مشاوره رایگان برای تبلیغات
 • ایجاد و مدیریت هایلایت ها
 • حذف کامنت (offensive)
 • مشاوره و ایده پردازی برای رشد کسب و کار
 • مشاوره تخصصی جهت تبلیغات و فروش
 • یک جلسه مشاوره حضوری
 • آموزش جهت رکورد فیلم ها و بلاگری در پیج
پر طرفدار

🥇طرح طلایی🥇

ادمین حرفه ای اینستاگرام ⭐⭐⭐
/ میلیون تومان 8
 • 50 پست + 90 رشته استوری
 • طراحی پست مناسبتی وتخفیفی
 • تولید و انتشار منظم محتوا
 • کپشن نویسی حرفه ای
 • ارائه ترند لیست هشتگ های محبوب
 • دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی
 • ارائه استراتژی رشد
 • تعیین چشم انداز و ارائه نقشه راه
 • پیاده سازی پروتکل های امنیتی
 • پشتیبانی و مانیتورینگ
 • جذب مخاطب هدفمند
 • برگزاری مسابقات اینستاگرامی
 • آنالیز رقبا
 • آمار هفتگی
 • بالابردن نرخ تعامل
 • تقویم زمانی محتوا
 • مشاوره رایگان برای تبلیغات
 • ایجاد و مدیریت هایلایت ها
 • حذف کامنت (offensive)
 • مشاوره و ایده پردازی برای رشد کسب و کار
 • مشاوره تخصصی جهت تبلیغات و فروش
 • یک جلسه مشاوره حضوری 2 ساعته
 • آموزش جهت رکورد فیلم ها و بلاگری در پیج
ویژه

💎 طرح الماس 💎

ادمین حرفه ای اینستاگرام ⭐⭐⭐⭐
تماس بگیرید
 • فاقد محدودیت پست و استوری
 • تعیین KPI و برنامه ریزی OKR
 • طراحی پست مناسبتی وتخفیفی
 • تولید و انتشار منظم محتوا
 • کپشن نویسی حرفه ای
 • تحلیل دیتا محور رفتار مخاطب
 • دیزاین و طراحی تمپلیت گرافیکی
 • ارائه استراتژی رشد
 • تعیین چشم انداز و ارائه نقشه راه
 • پیاده سازی پروتکل های امنیتی
 • پشتیبانی و مانیتورینگ
 • جذب مخاطب هدفمند
 • برگزاری مسابقات اینستاگرامی
 • آنالیز رقبا
 • آمار هفتگی
 • بالابردن نرخ تعامل
 • تقویم زمانی محتوا
 • مشاوره رایگان برای تبلیغات
 • ایجاد و مدیریت هایلایت ها
 • حذف کامنت (offensive)
 • مشاوره و ایده پردازی برای رشد کسب و کار
 • مشاوره تخصصی جهت تبلیغات و فروش
 • یک جلسه مشاوره ویژه حضوری
 • آموزش جهت رکورد فیلم ها و بلاگری در پیج
VIP