تعرفه پشتیبانی یک ساله

🥈طرح نقره ای🥈

پشتیبانی سایت
/ میلیون تومان 12
یک ساله
 • بروزرسانی افزونه های سایت
 • بروزرسانی قالب سایت
 • بروزرسانی نسخه وردپرس
 • بروزرسانی نسخه پی اچ پی
 • رفع ارور های http
 • مدیریت فایل htaccess
 • مدیریت sitemap و robots.txt
 • مدیریت ssl ، هاست میل و دامین ها
 • مدیریت و تغییر منو سایت
 • ایجاد و طراحی صفحات سایت
 • نصب و راه اندازی انواع ماژول
 • تقویت سرعت لود صفحات
 • بروزرسانی ووکامرس
 • مدیریت سیستم پیامکی سایت
 • پیگیری مشکلات درگاه‌
 • پیگیری نماد الکترونیک
 • پیگیری تمدید ساماندهی
 • آموزش پرسنل (ویدیو)
 • رفع ارور های رایج وب سایت
 • ساخت کدهای تخفیف
 • رصد هفتگی سلامت وبسایت
 • راه اندازی گوگل سرچ کنسول سایت
 • تحلیل رقبا
 • ارتباط با هاست برای پیگیری موارد
 • تغییرات رمزهای عبور
 • ویرایش ایمیل ها
 • مانیتورینگ امنیتی
 • بازیابی اطلاعات سایت
 • اتصال به گوگل آنالیتیکس
 • اتصال به تگ منیجیر
 • اسکما
 • پاسخگویی در ساعات اداری
 • پاسخگویی در ساعات غیر اداری
 • حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی (60 دقیقه)
 • تغییرات قالب تا ( 12 ساعت)
یک ساله

🥇طرح طلایی🥇

پشتیبانی سایت
/ میلیون تومان 18
یک ساله
 • بروزرسانی افزونه های سایت
 • بروزرسانی قالب سایت
 • بروزرسانی نسخه وردپرس
 • بروزرسانی نسخه پی اچ پی
 • رفع ارور های http
 • مدیریت فایل htaccess
 • مدیریت sitemap و robots.txt
 • مدیریت ssl ، هاست میل و دامین ها
 • مدیریت و تغییر منو سایت
 • ایجاد و طراحی صفحات سایت
 • نصب و راه اندازی انواع ماژول
 • تقویت سرعت لود صفحات
 • بروزرسانی ووکامرس
 • مدیریت سیستم پیامکی سایت
 • پیگیری مشکلات درگاه‌
 • پیگیری نماد الکترونیک
 • پیگیری تمدید ساماندهی
 • آموزش پرسنل (1 ساعت)
 • رفع ارور های رایج وب سایت
 • ساخت کدهای تخفیف
 • رصد هفتگی سلامت وبسایت
 • راه اندازی گوگل سرچ کنسول سایت
 • تحلیل رقبا
 • ارتباط با هاست برای پیگیری موارد
 • تغییرات رمزهای عبور
 • ویرایش ایمیل ها
 • مانیتورینگ امنیتی
 • بازیابی اطلاعات سایت
 • اتصال به گوگل آنالیتیکس
 • اتصال به تگ منیجیر
 • اسکما
 • پاسخگویی در ساعات اداری
 • پاسخگویی در ساعات غیر اداری
 • حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی (30 دقیقه)
 • تغییرات قالب تا ( 6 ساعت)
یک ساله

💎 طرح الماس 💎

پشتیبانی سایت
/ میلیون تومان 24
یک ساله
 • بروزرسانی افزونه های سایت
 • بروزرسانی قالب سایت
 • بروزرسانی نسخه وردپرس
 • بروزرسانی نسخه پی اچ پی
 • رفع ارور های http
 • مدیریت فایل htaccess
 • مدیریت sitemap و robots.txt
 • مدیریت ssl ، هاست میل و دامین ها
 • مدیریت و تغییر منو سایت
 • ایجاد و طراحی صفحات سایت
 • نصب و راه اندازی انواع ماژول
 • تقویت سرعت لود صفحات
 • بروزرسانی ووکامرس
 • مدیریت سیستم پیامکی سایت
 • پیگیری مشکلات درگاه‌
 • پیگیری نماد الکترونیک
 • پیگیری تمدید ساماندهی
 • آموزش پرسنل (2 ساعت)
 • رفع ارور های رایج وب سایت
 • ساخت کدهای تخفیف
 • رصد هفتگی سلامت وبسایت
 • راه اندازی گوگل سرچ کنسول سایت
 • تحلیل رقبا
 • ارتباط با هاست برای پیگیری موارد
 • تغییرات رمزهای عبور
 • ویرایش ایمیل ها
 • مانیتورینگ امنیتی
 • بازیابی اطلاعات سایت
 • اتصال به گوگل آنالیتیکس
 • اتصال به تگ منیجیر
 • اسکما
 • پاسخگویی در ساعات اداری
 • پاسخگویی در ساعات غیر اداری
 • حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی (10 دقیقه)
 • تغییرات قالب تا ( 2 ساعت)
یک ساله

تعرفه پشتیبانی یک ماه

🥈طرح نقره ای🥈

پشتیبانی سایت
/ میلیون تومان 2
ماهانه
 • بروزرسانی افزونه های سایت
 • بروزرسانی قالب سایت
 • بروزرسانی نسخه وردپرس
 • بروزرسانی نسخه پی اچ پی
 • رفع ارور های http
 • مدیریت فایل htaccess
 • مدیریت sitemap و robots.txt
 • مدیریت ssl ، هاست میل و دامین ها
 • مدیریت و تغییر منو سایت
 • ایجاد و طراحی صفحات سایت
 • نصب و راه اندازی انواع ماژول
 • تقویت سرعت لود صفحات
 • بروزرسانی ووکامرس
 • مدیریت سیستم پیامکی سایت
 • پیگیری مشکلات درگاه‌
 • پیگیری نماد الکترونیک
 • پیگیری تمدید ساماندهی
 • آموزش پرسنل (ویدیو)
 • رفع ارور های رایج وب سایت
 • ساخت کدهای تخفیف
 • رصد هفتگی سلامت وبسایت
 • راه اندازی گوگل سرچ کنسول سایت
 • تحلیل رقبا
 • ارتباط با هاست برای پیگیری موارد
 • تغییرات رمزهای عبور
 • ویرایش ایمیل ها
 • مانیتورینگ امنیتی
 • بازیابی اطلاعات سایت
 • اتصال به گوگل آنالیتیکس
 • اتصال به تگ منیجیر
 • اسکما
 • پاسخگویی در ساعات اداری
 • پاسخگویی در ساعات غیر اداری
 • حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی (60 دقیقه)
 • تغییرات قالب تا ( 12 ساعت)
ماهانه

🥇طرح طلایی🥇

پشتیبانی سایت
/ میلیون تومان 3
ماهانه
 • بروزرسانی افزونه های سایت
 • بروزرسانی قالب سایت
 • بروزرسانی نسخه وردپرس
 • بروزرسانی نسخه پی اچ پی
 • رفع ارور های http
 • مدیریت فایل htaccess
 • مدیریت sitemap و robots.txt
 • مدیریت ssl ، هاست میل و دامین ها
 • مدیریت و تغییر منو سایت
 • ایجاد و طراحی صفحات سایت
 • نصب و راه اندازی انواع ماژول
 • تقویت سرعت لود صفحات
 • بروزرسانی ووکامرس
 • مدیریت سیستم پیامکی سایت
 • پیگیری مشکلات درگاه‌
 • پیگیری نماد الکترونیک
 • پیگیری تمدید ساماندهی
 • آموزش پرسنل (1 ساعت)
 • رفع ارور های رایج وب سایت
 • ساخت کدهای تخفیف
 • رصد هفتگی سلامت وبسایت
 • راه اندازی گوگل سرچ کنسول سایت
 • تحلیل رقبا
 • ارتباط با هاست برای پیگیری موارد
 • تغییرات رمزهای عبور
 • ویرایش ایمیل ها
 • مانیتورینگ امنیتی
 • بازیابی اطلاعات سایت
 • اتصال به گوگل آنالیتیکس
 • اتصال به تگ منیجیر
 • اسکما
 • پاسخگویی در ساعات اداری
 • پاسخگویی در ساعات غیر اداری
 • حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی (30 دقیقه)
 • تغییرات قالب تا ( 6 ساعت)
ماهانه

💎 طرح الماس 💎

پشتیبانی سایت
/ میلیون تومان 4
ماهانه
 • بروزرسانی افزونه های سایت
 • بروزرسانی قالب سایت
 • بروزرسانی نسخه وردپرس
 • بروزرسانی نسخه پی اچ پی
 • رفع ارور های http
 • مدیریت فایل htaccess
 • مدیریت sitemap و robots.txt
 • مدیریت ssl ، هاست میل و دامین ها
 • مدیریت و تغییر منو سایت
 • ایجاد و طراحی صفحات سایت
 • نصب و راه اندازی انواع ماژول
 • تقویت سرعت لود صفحات
 • بروزرسانی ووکامرس
 • مدیریت سیستم پیامکی سایت
 • پیگیری مشکلات درگاه‌
 • پیگیری نماد الکترونیک
 • پیگیری تمدید ساماندهی
 • آموزش پرسنل (2 ساعت)
 • رفع ارور های رایج وب سایت
 • ساخت کدهای تخفیف
 • رصد هفتگی سلامت وبسایت
 • راه اندازی گوگل سرچ کنسول سایت
 • تحلیل رقبا
 • ارتباط با هاست برای پیگیری موارد
 • تغییرات رمزهای عبور
 • ویرایش ایمیل ها
 • مانیتورینگ امنیتی
 • بازیابی اطلاعات سایت
 • اتصال به گوگل آنالیتیکس
 • اتصال به تگ منیجیر
 • اسکما
 • پاسخگویی در ساعات اداری
 • پاسخگویی در ساعات غیر اداری
 • حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی (10 دقیقه)
 • تغییرات قالب تا ( 2 ساعت)
ماهانه