فروش پیج 12.8کا اینستاگرام قدیمی

پیج 12کا اینستاگرام

میزان ویو استوری: 50تا100

میزان لایک ویو: 50تا100

ایدی پیج :makufunny

سال ساخت: 2016

حوزه فعالیت:کیلپ و کاری

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

580,000 تومان

خریداری شد

فروش پیج 10کا اینستاگرام قدیمی 2013

فروش پیج 10.1کا اینستاگرام

میزان ویو استوری: 50تا100

میزان لایک ویو: 50تا100

ایدی پیج :alireza____khah

سال ساخت: 2013

حوزه فعالیت:کلیپ و کاری

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

500,000 تومان

خریداری شد

فروش پیج 11.9کا اینستاگرام قدیمی

فروش پیج 11.9کا اینستاگرام قدیمی

میزان ویو استوری: 50تا100

میزان لایک ویو: 50تا100

ایدی پیج :alireza_khah

سال ساخت: 2017

حوزه فعالیت: عکس نوشته

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

550,000 تومان

خریداری شد

فروش پبج 13.6کا اینستاگرام قدیمی

فروش پیج 13.6کا اینستاگرام قدیمی

میزان ویو استوری: 50تا100

میزان لایک ویو: 50تا100

ایدی پیج :alireza___khah

سال ساخت: 2015

حوزه فعالیت: شخصی و کلیپ

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

650,000 تومان

خریداری شد