فروش پیج 10.2کا
11%
تخفیف

فروش پیج 10.2کا

فروش پیج10.2 اینستاگرام

میزان ویو استوری 50تا200

میزان لایک ویو 50تا500

ایدی پیج :digi_gang

سال ساخت: 2018

همراه با ایمیل اولیه ( ایمیل روز ساخت پیج)

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

850,000 تومان

خریداری شد

فروش پیج 61.7کا

فروش پیج61.7 اینستاگرام

میزان ویو استوری 100تا200

میزان لایک ویو 200تا500

ایدی پیج :rihaneyamir

سال ساخت: 2018

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

2,440,000 تومان

خریداری شد
فروش پیج 12.1کا
5%
تخفیف

فروش پیج 12.1 کا

فروش پیج 12.1کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 50تا200

میزان لایک ویو 50تا200

ایدی پیج :siypla

سال ساخت: 2019

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

550,000 تومان

خریداری شد
فروش پیج 15.4 کا
8%
تخفیف

فروش پیج 15.4 کا

فروش پیج 15.4کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 50تا200

میزان لایک ویو 500تا1500

ایدی پیج :farzadafkary

سال ساخت: 2016

همراه با ایمیل اولیه (ایمیل روز ساخت )

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

700,000 تومان

خریداری شد
فروش پیج 18.4k
8%
تخفیف

فروش پیج 18.4k

فروش پیج18.4کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 50تا200

میزان لایک ویو 100تا1000

ایدی پیج :amirmotamedi_

سال ساخت: 2017

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

800,000 تومان

خریداری شد

فروش پیج104k اینستاگرام

فروش پیج 104کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 700تا2000

میزان لایک ویو 900تا8000

ایدی پیج :Moshaverejensi_ir

سال ساخت: 2019

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

3,500,000 تومان

خریداری شد

فروش پیج50.3کا اینستاگرام

فروش پیج 50.3کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 50تا200

میزان لایک ویو 50تا500

ایدی پیج : white_fox.ir5

سال ساخت: 2017

همراه با ایمیل اولیه (ایمیل روز ساخت )

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدیریت پیج ،افزایش فروش و…

2,000,000 تومان

خریداری شد
فروش پیج 19.3کا اینستاگرام
13%
تخفیف

فروش پیج 19.3کا اینستاگرام

فروش پیج 19.3کا اینستاگرام

میزان ویو استوری 100تا400

میزان لایک ویو 100تا500

ایدی پیج : chiika.gallery

سال ساخت: 2019

همراه با ایمیل اولیه (ایمیل روز ساخت )

1سال ضمانت نامه بصورت کتبی و دیجیتالی

پشتیبانی 1 ساله درباره مدریت پیج ،افزایش فروش و…

850,000 تومان

خریداری شد