پایه دستگاه ثبت شماره موبایل دایورت مشکی

پایه دستگاه ثبت شماره موبایل دایورت مشکی

این پایه  جهت استفاده از دستگاه ذخیره شماره موبایل دایورت یا دستگاه ذخیره شماره موبایل دایورت طراحی و ساخته شده است که در قسمت بالای این استند یک متن برای راهنمایی مشتری شما جهت ثبت شماره موبایل و عضویت در باشگاه مشتریان نوشته شده است.

این متن کمک می‌کند تا مشتری متوجه کاربرد دستگاه شده و شماره موبایلش را در دستگاه وارد کند و جمله به گونه‌ای نوشته شده است که کنجکاوی مشتری را جهت وارد نمودن شماره افزایش دهد.

قیمت :

250,000 تومان

توضیحات محصول